Vinograf vařil nemocnicím, děkujeme dárcům!


Milí dárci, sponzoři, donátoři, mecenáši a hlavně milí lidé,

děkujeme vám, že jste přispěli do našeho humanitárního programu "Vaříme nemocnicím".

Od 26.3. do 7.5.2020 jsme prostřednictvím naší neziskovky - spolek Senovážné žije z.s., jejíž jsme zakládajícím členem, otevřeli transparentní účet č. 250 179 0097 / 2010 určený na sběr finančních darů, které jsme bezezbytku spotřebovali na vaření obědů pro COVID oddělení Nemocnice Královské Vinohrady a nemocnice v Kladně.

Jaký byl přínos sbírky: Celková vybraná částka činila 270 953 Kč, za což všem dárcům moc děkujeme. Na trasparentním účtu se vybralo celkem 259 797 Kč, také jsme měli otevřenou sbírku na platformě donio.cz a zákazníci měli možnost přispět prostřednictvím zakoupených voucherů Vueve Cliqout.

Kolik jsme toho uvařili a komu: Průměrně jsme uvařili a odvezli obědy ve výši 2 803 Kč, což znamená denně obědy za 5 606 Kč pro obě obsloužené nemocnice.

Naši dárci: Přispělo nám 108 dárců, 6 podporovatelů přispělo v průběhu 2x, průměrná výše příspěvku činila 2 406 Kč. Stále si můžete požádat o potvrzení daru, abyste je mohli uplatnit ve svém daňovém přiznání jako odčitatelnou položku. Od 27.4.2020 nám Ford Motor Company zapůjčil FORD FOCUS na rozvoz obědů, celkem jsme najeli 4 230 Km.

Kontakt pro vyžádání daňového potvrzení: covid@vinograf.cz (uveďte jméno/název, bydliště/sídlo, dat. narození/IČ a částku a datum jejího zaslání na náš účet).

Další pomoc, které se nadále věnujeme a která tentokrát směřuje do oblasti gastronomie a vinařství, najdete v rámci iniciativy #milujemevino na stránkách https://milujemevino.eu/. Budeme rádi, když přispějete.