Vinograf vaří nemocnicím, bez vás to ale nezvládneme!

Milí dárci, sponzoři, donátoři, mecenáši a hlavně milí slušní lidé,

chceme vás pozvat do našeho humanitárního programu, jehož cílem je využít naše aktuálně zcela zmražené schopnosti a umění v gastru, využít možnosti našich lidí, kteří jen čekají doma bez práce, abychom naše možnosti a kapacity vrhli tam, kde je to nejvíce třeba: do zdravotnictví, které nás veškerými silami snaží uchránit před fatálními důsledky koronavirové pandemie. 

Jsme však sami bezmocní, bez vás to nezvládneme.

Co děláme: Vaříme pro nemocnici a "kovidové oddělení" a jídlo jim vozíme.

Proč to děláme: Protože nemáme co dělat a naši ztravotníci nás potřebují.

Co chceme: Poskytnout pomoc tam, kde je potřebná, a vrátit se co nejdříve k normální profesionální gastrosluižbě, kterou umíme.

Kde vezmeme peníze: Od vás. Věříme, že na náš cíl přispějete a rádi "zabijete dvě mouchy jednou ranou": podpoříte zdravotníky a pomůžete nám udržet náš tým, abychom se opět setali v lepších časech u  skvělého jídla a vína..

Jak to děláme: Zapojili jsme neziskovku - spolek Senovážné žije z.s., jehož jsme zakládajícím členem, otevřeli jsme v něm transparentní účet č. 250 179 0097 / 2010 určený pro na sběr finančních darů, které jsou bezebytku a zcela průhledně poskytnuty na vytčený účel. Platbu můžete provést bezprostředně pomocí QR kódu.

Kam jídlo vozíme: Momentálně do Vinohradské nemocnice, zjišťujeme zájem dalších nemocnic, a to i těch vzdálenějších, např nemocnice v Kladně,

Jak jsme na to přišli: Jeden náš host nám poslal pár tisíc s pokynem "pošlete do Vinohradské nemocnice něco, vždyť tam nemají ani pomeranč!". Vytvořili jsme tedy rychle potravinové balíčky a odvezli je zdravotníkům v první linii. Teprve tam na místě jsme viděli realitu: zcela vyčerpaní lidé celí zabalení do "igelitu" s omezením pohybu a zákazem chodit z bezpečnostních důvodů i do nemocniční kantýny. Jejich vděk v očich rozhodl: Tohle teď chceme dělat!

Proč Spolek: Výhodou zapojení neziskovky do řetězu "sponzor – spolek – restaurace – zdravotníci" je, že můžeme dárci dar potvrdit, aby jej mohl uplatnit ve svém daňovém přiznání jako odčitatelnou položku.

Kontakt pro vyžádání daňového potvrzení: covid@vinograf.cz (uveďte jméno/název, bydliště/sídlo, dat narození/IČ a částku a datum jejího zaslání na náš účet).
Pohyby na transparentním účtu můžete sledovat zde: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2501790097


Vzor potvrzení pro daňové účely:

Senovážné žije z.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 081 19 805
spis.zn. L 71882 vedená u Městského soudu v Praze

POTVRZENÍ O PŘIJATÝCH BEZÚPLATNÝCH PLNĚNÍ (DARECH)

Spolek Senovážné žije z.s. tímto potvrzuje přijetí peněžního bezúplatného plnění od dárce:

DÁRCE:     jméno/název, bydliště/sídlo, dat narození/IČ

Dar jsme přijali na transparentní účet dne …………. v celkové výši ………………….

Potvrzení se vydává pro účely uplatnění odpočtu hodnoty bezúplatného plnění (daru) ze základu daně dárce v souladu s § 15 odst. 1) a § 20 odst. 8) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
Přijaté bezúplatné plnění bylo dárcem poskytnuto a příjemcem použito výhradně pro účely humanitární, charitu a jinou podporu nepříznivého vývoje epidemiologiké situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2.

V Praze dne ……………………….

Jan Horešovský, předseda spolku Senovážné žije